pccfnsg-7324
0919

Phong cách cà phê Người Sài Gòn

Có thể nói không ngoa, uống cà phê sang là một phần cuộc sống và là phong cách sống của người Sài Gòn từ xưa đến nay. Bất kể nguồn gốc xuất xứ từ đâu đến, dù giàu dù nghèo, đã là người Sài Gòn thì hầu như không thể không ngồi quán. Cà phê […]